AJANKOHTAISTA

Nettopositiivisuus on vastuullisen liiketoiminnan uusi taso

NettopositiivisuusNettopositiivisuus on kansainvälisesti nouseva liiketoiminnan trendi. Sen perusajatus on yksinkertainen: tehdä kokonaisuutena enemmän hyvää kuin pahaa.

Nettopositiivisen toiminnan vertauskuvana voidaan käyttää mehiläisiä. Mehiläiset hyödyntävät kukkien mettä omaksi edukseen. Samalla ne pölyttävät kasveja, mistä hyötyvät kokonaiset ekosysteemit. Nettopositiivinen yritys on yhteiskunnalle sitä, mitä mehiläiset ovat ekosysteemille.

Oras Tynkkynen ja Kati Berninger ovat ensimmäisinä maailmassa koonneet nettopositiivisen liiketoiminnan teorian ja käytännön yhteen oppaaseen: Nettopositiivisuus – Menestyvän ja vastuullisen liiketoiminnan uusi taso ilmestyi keskiviikkona 22.3.2017.

“Rohkaisevinta nettopositiivisuudessa on, että voimme ratkoa maailman
polttavia ongelmia tavoilla, jotka samalla parantavat yritysten kannattavuutta ja synnyttävät uutta liiketoimintaa”, sanovat Tynkkynen ja Berninger.

Kädenjälki on jalanjäljen vastakohta, myönteinen vaikutus

Nettopositiiviset yritykset tavoittelevat liiketoimintaa, jonka avulla ne tuottavat kokonaisuudessaan enemmän yhteiskunnallisia, ympäristö- ja taloushyötyjä kuin haittoja.

Nettopositiivisuutta voidaan havainnollistaa yrityksen jalan- ja kädenjälkenä. Jalanjäljellä on totuttu kuvaamaan toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisille. Kädenjälki on jalanjäljen vastakohta, myönteinen vaikutus. Nettopositiivisuuden tavoitteena on pienentää jalanjälki (haitat) mahdollisimman pieneksi ja kasvattaa kädenjälki (hyödyt) mahdollisimman suureksi.

Siinä missä jalanjälkeä ei koskaan voida tiputtaa täysin nollaan, kädenjälkeä voidaan kasvattaa periaatteessa rajattomasti. Voimme aina yrittää saada aikaan yhä enemmän hyötyjä. Nettopositiivisuuden ansiosta hyvän tekemisen tavoite muuttuu yrityksen kokoiseksi, mahdolliseksi ja konkreettiseksi.

Mitä nettopositiivinen liiketoiminta käytännössä tarkoittaa?

Yritysten työ yhteiskuntavastuun parissa on jo pitkään kantanut hedelmää. Nettopositiivisuus auttaa ottamaan seuraavan askeleen ja viemään vastuullisuuden uudelle tasolle.

Oras Tynkkysen ja Kati Berningerin kirja kertoo, mitä nettopositiivisuus on, mitä se käytännössä voi tarkoittaa, mihin sitä tarvitaan, miksi se kannattaa ja miten nettopositiivisuustyö yrityksessä aloitetaan. Teoksessa käydään läpi myös pulmatilanteita, joita nettopositiivisuutta tavoittelevat yritykset saattavat kohdata ja hahmotellaan yritysten käytännön kokemuksiin perustuen keinoja, joilla haasteisiin voidaan vastata. Nettopositiivisuuden hyötyjä liike-elämässä ja yhteiskunnassa tuodaan esille kotimaisten ja kansainvälisten yritysesimerkkien avulla.

Enää ei riitä vain estää lisätuhoja tai korjata; meidän pitää antaa takaisin enemmän kuin otamme. Nettopositiivisuus on työkalu, jolla yritykset voivat tavoitella yhteiskuntavastuun seuraavaa tasoa ja luoda uutta liiketoimintaa.

Oras Tynkkynen (YTM) on kestävyyden ja viestinnän ammattilainen. Hän on työskennellyt kestävän kehityksen parissa mm. valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana, Sitran vanhempana neuvonantajana ja kansanedustajana. Hän on myös kirjoittanut kaksi kirjaa: Vihreä on kasvun väri (2006) ja Pieni maailmanpelastusopas (2013). Tynkkynen on Tyrsky-Konsultointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Kati Berninger (MMM, Ph.D.) on ympäristöasiantuntija ja tietokirjailija, jolla on erityisasiantuntemusta ilmastonsuojelun, maatalouden ympäristöasioiden ja kestävän metsätalouden alalta. Hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä mm. kunnallisessa ympäristöhallinnossa, tutkijana ja konsulttina. Hänen kirjansa Hiilineutraali Suomi ilmestyi 2012. Berninger on Tyrsky-Konsultointi Oy:n tutkimusjohtaja.

Lisätiedot:

Oras Tynkkynen 050 512 1584, oras.tynkkynen@tyrskyconsulting.fi

Kati Berninger 040 879 8713, kati.berninger@tyrskyconsulting.fi

Kustantaja: Alma Talent Pro, www.pro.almatalent.fi

Kustannustoimittaja Hanna Virusmäki 040 342 4759, hanna.virusmaki@almamedia.fi

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi

Vauhtia Särkänniemen vastuullisuusviestintään

SärkänniemiSärkänniemi on tehnyt vuosia töitä yhteiskuntavastuun eteen. Mutta tietävätkö ihmiset siitä?

”Särkänniemi on tehnyt paljon työtä esimerkiksi energiatehokkuuden kohentamiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi. Myös lähiruoan kanssa on
tehty todella määrätietoista työtä jopa useasti palkitussa Ravintola Näsinneulassa, joka kuuluu Tampereen
huippuravintoloihin”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

”Pitkäjänteinen työmme ei kuitenkaan ole aina tavoittanut suurta yleisöä. Tyrskyn avulla pystymme välittämään viestiä asiakkaille aiempaa tehokkaammin”, Seppälä arvioi.

Särkänniemi valitsi Tyrskyn avuksi tukemaan vastuullisuusviestintää. Hankkeessa tunnistettiin tukku käytännön keinoja, joilla huvipuistovieraille ja sidosryhmille voidaan kertoa vastuullisuuden saavutuksista ja haasteista.

”Kuluttajat ovat nykyään aiempaa tiedostavampia – ja usein myös vaativampia. Haluamme auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja kertomaan toimistaan”, sanoo Tyrskyn Oras Tynkkynen.

Yhteydenotot: Oras Tynkkynen, 050 5121 584, etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi

 

Pariisin sopimuksen vastaanotto ja tulevaisuudennäkymät

VTT-raportti_kuva 1Tyrskyn Oras Tynkkynen on ollut mukana kirjoittamassa juuri ilmestynyttä VTT:n tutkimusraporttia ”Pariisin ilmastosopimuksen kansainvälinen vastaanotto ja tulevaisuudennäkymät”. Selvityksessä tarkastellaan Pariisin ilmastosopimuksen vastaanottoa, 12 suurimman päästäjämaan ilmastopolitiikan tilannetta sekä sopimuksen ratifiointiprosessia.

Pariisin ilmastosopimus on oikeudellisesti sitova, globaalisti kattava ja se asettaa kunnianhimoisen tavoitteen hillitä ilmaston lämpenemistä 1,5-2 °C tasolle esiteolliseen aikaan verrattuna. Selvityksen mukaan Pariisin ilmastosopimus on otettu pääosin positiivisesti vastaan niin suurimmissa päästäjämaissa, ilmastoneuvotteluja seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä kuin mediassa.

Pariisin ilmastosopimuksen on tähän mennessä allekirjoittanut 177 maata. Merkittävimmät päästäjämaat, Kiina ja USA, ovat myös luvanneet hyväksyä sopimuksen virallisesti vuoden 2016 kuluessa. Myös monet muut maat ovat ilmoittaneet aloittavansa ratifiointiprosessin, joten Pariisin sopimus saattaa tulla voimaan jo selvästi ennen vuotta 2020.

Selvitys on tehty valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa ”Pariisin sopimuksen velvoitteisiin varautuminen”. Tyrsky on mukana hankkeen toteutuksessa.

Linkki VTT:n raporttiin

Haussa 100 parasta suomalaista ilmastoratkaisua – tee ehdotus!

100 parasta ilmastoratkaisua on osa ympäristöministeriön koordinoimaa hanketta, jossa selvitetään, miten Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin tulee valmistautua Suomessa. Itsenäisyytemme tulevan juhlavuoden kunniaksi etsitään 100 parasta ilmastoratkaisua, jotka voivat auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Ehdotuksia ilmastoratkaisuksi voi antaa 29.4. asti.

Tyrsky vastaa 100 parasta ilmastoratkaisua -verkkokeskustelun toteutuksesta osana maaliskuussa käynnistynyttä hanketta, jossa valmistellaan valtioneuvoston kanslialle taustamateriaalia Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin valmistautumisesta sekä järjestetään aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia. Tyrskyn lisäksi hanketta toteuttavat GreenStream Network Oy, VTT, Indufor Oy sekä CC Law Consulting.

Linkki ympäristöministeriön uutiseen

 

Joukkovoimalla harrastuksiin!

Viikissä ja Pakilassa toteutettiin vuonna 2015 Joukkovoimalla harrastuksiin -hanke, jonka tavoitteena oli kokeilujen kautta edistää joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja kimppakyytien käyttöä lapsiperheiden harrastusmatkoilla. Hanke tavoitti kaiken kaikkiaan lähes 500 Viikin ja Pakilan perhettä. Joukko lapsia, jotka olivat aiemmin kulkeneet harrastuksiin henkilöautolla, kokeilivat syksyllä 2015 joukkoliikennettä, pyöräilyä sekä Kutsuplus-palvelua eli kutsutoimintaan perustuvaa pikkubussiliikennettä. Kokeilujen lisäksi kohdealueilla suoritettiin vuonna 2014 kaikille lapsiperheille suunnattu postikysely, joka tuotti aineiston 490 perheen kulkutavoista ja kestäviä kulkutapoja koskevista näkemyksistä.

Hankkeeseen osallistuneet vanhemmat pitivät Kutsuplus-palvelua (kutsutoiminnolla toimiva pikkubussi) kiinnostavana kulkutapana ja lasten harrastusmatkoihin sen arvioitiin sopivan erityisesti tilapäisratkaisuna. Tunnetuin ja käytetyin yhteiskulkemistapa oli kimppakyyti. Kestäviin kulkumuotoihin perustuvat kulkutavat olivat perhekeskeisinä (vanhempi saattaa vain oman lapsensa) kulkumuotoina tuttuja, mutta niiden yhteiskulkemistavat olivat monille kyselyyn vastanneille vieraita. Ne herättivät kuitenkin kiinnostusta. Lapsen saattaminen pyörällä tai joukkoliikenteellä harrastuksiin nähtiin ennen kaikkea välivaiheena, jonka aikana vanhempi opetti lapselle reitin ja varmistui siitä, että lapsi osasi kulkea harrastukseen myös itsenäisesti.

Lue lisää:

HSL:n tiedote

Hankkeen loppuraportti: Ahonen, Sanna. Lasten harrastusmatkojen kestävät valinnat, HSL 2/2016.

Lisätietoja:

Tutkija Sanna Ahonen, puh. 040 740 8571, sanna.kaisa.ahonen@gmail.com

Tutkimusjohtaja Kati Berninger, puh. 040-8798713, kati.berninger@tyrskyconsulting.fi

Työn tilaajina olivat HSL ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja toteuttajana Tyrsky-Konsultointi Oy. Työ sai rahoitusta Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta.

Tyrskyltä selvitys ELENA-rahoituksesta

Kuntien investointeja energiansäästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin edistetään eurooppalaisella ELENA-valmistelurahoituksella. Sitä on käytetty 40 hankkeessa vuosien 2010–2015 aikana. Hankkeita on ollut käynnissä 15 eri Euroopan maassa. Yksikään näistä ei ole ollut suomalainen hanke.

Tyrsky-Konsultoinnin Motivalle tekemän selvitys antaa yleiskuvan siitä, millaista tukea on tarjolla, miten sitä on hyödynnetty muualla ja mitkä seikat ovat olleet Suomessa syynä siihen, ettei ELENAa ole hyödynnetty.

Linkki raporttiin

Joukkovoimalla harrastuksiin

Tyrsky toteuttaa Liikenneviraston, HSL:n ja Helsingin kaupungin rahoittamaa hanketta Joukkovoimalla harrastuksiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää kestävän liikkumisen mahdollisuuksia lapsiperheiden arjessa.

HSL:n tiedote

Lisätietoja:

Sanna Ahonen
sanna.ahonen@tyrskyconsulting.fi
040 740 8571

IMG_7542

Tyrsky mukaan kansainväliseen asiantuntijaverkosto Tenderioon

Kansainvälisten kumppanien etsiminen hankevalmistelun tiukoissa aikarajoissa on usein haastavaa. Tenderio on uusi suljettu verkkopalvelu kansainvälisten tarjouspyyntöjen etsimiseen ja tarjousten valmisteluun. Sen jäsenille tarjotaan laajan eurooppalaisen asiantuntijaverkoston palveluja tarjouksien kirjoittamiseen ja tarvittavien partnerien löytämiseen. Tyrsky kuuluu tähän asiantuntijaverkostoon ja voi nyt palvella asiakkaitaan entistäkin tehokkaammin kansainvälisten yhteyksien luomisessa ja kansainvälisten hankkeiden valmistelutyössäTenderio -palvelua johtaa slovakialainen Pedal Consulting.

 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Pirkko Kasanen, +358 400 413 008, etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi