Konsultointi

Tales by Trees -yrityksen tukeminen nettopositiivisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. 2017.

Pioneers into Practice –hankkeen hallinnointi Uudellamaalla sekä liiketoimintamallien kehittäminen toiminnan jatkoa varten, Climate-KIC Knowledge and Innovation Community, Uudenmaan liitto. 2017

Kauniaisten kaupungin ILME-ohjelman (Ilmasto- ja energia-asioiden toteutusohjelma) päivitystyö. 2016-2017.

Technopolis Oyj:n ilmastotyön tukeminen ilmastoteeman raportoinnissa ja tavoitteiden asettamisessa sekä vähähiilisten palveluiden konseptoinnissa. 2016–2017.

Särkänniemen vastuuviestinnän kehittäminen. 2016.

Citycon Oyj:n ilmastotyön tukeminen. 2015.

Asiantuntijalausunto Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle innovaatioiden ja ilmastonmuutoksen torjunnan suhteesta neljällä alalla: rakennukset, liikenne, ruoka ja kansalaisten osallistuminen. 2015.

Sitran resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teeman työn tukeminen. 2015.

Merkittävä työpanos Suomen Lähienergialiiton Lähienergiatori-tapahtuman järjestämiseen. 2015.

Fiksu Kalasatama -yrityshankkeen valmistelu ja hankehakemuksen laatiminen, Forum Virium Helsinki. 2014.