Koulutukset ja työpajat

Ravinteiden kierrätystä käsittelevän RAKI-Foorumin asiantuntijatyö: valmistelu ja raportointi, ympäristöministeriö. 2017.

Pioneers into Practice –asiantuntijavaihdon asiantuntijoiden valmennus ja valmennuksesta vastaaminen (Head Coach), Climate-KIC Knowledge and Innovation Community, Uudenmaan liitto. 2016.

Koulutuksia teemasta Kestävä yhdyskunta – kestävä rakentaminen, KIINKO. 2016

Luento Seinäjoen ammattikorkeakoulun vesitalouden erityisasiantuntijakoulutuksessa maatalouden vesiensuojelusta. 2015.

Pioneers into Practice -asiantuntijavaihdon asiantuntijoiden valmennus ja työpajojen fasilitointi, Climate-KIC -ohjelma, Uudenmaan liitto. 2015.

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaan ohjelmaan liittyvän asiantuntijatyöpajan suunnittelu, vetäminen ja raportointi, ympäristöministeriö. 2015.

Kokonaisvaltaiseen valumavesien hallintaan liittyvän kansainvälisen työpajan suunnittelu, vetäminen ja raportointi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).  2015. Raportti työpajasta.

Useita koulutuksia vähähiilisyydestä aluekehitysohjelmissa ja hiilineutraalista Suomesta. Asiakkaita SYKLI, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kymenlaakson liitto sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Baltic Compact -hanke. Työpajan järjestäminen ja raportointi maatalouden vesitalouden hallinnasta ja vesiensuojelusta, MTT. 2014. Hankkeen raportti (englanniksi).