Konsultointi

Tyrsky tarjoaa konsultointiapua ilmastoon ja kestävän kehitykseen liittyvissä teemoissa, hankevalmistelussa ja hankehallinnossa, sidosryhmäyhteistyössä sekä tiedeviestinnässä. Tarjoamme esimerkiksi kolme palvelukokonaisuutta, joiden tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Räätälöimme myös mielellämme juuri sinulle sopivan kokonaisuuden liittyi se sitten kestävyyden kokonaistarkasteluun, jonkin sen osa-alueen syvälliseen analyysiin tai viestintään.

Tulevaisuuden yritys

Ilmastonmuutos muuttaa perusteellisesti bisneskäytäntöjä ja markkinoita tulevaisuudessa. Yritysten tulee hahmottaa jo nyt oma strateginen lähestymistapansa muutoksiin.

Tyrskyn asiantuntijat auttavat yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä, joita syntyy esimerkiksi energiajärjestelmän murroksesta, ilmaston lämpenemisestä ja sään ääri-ilmiöistä. Samalla autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja käyttämään tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia:

 • Uudet vähähiiliset tuotteet ja/tai palvelut
 • Päästöjä ja ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä vähentävät ratkaisut
 • Tehokkaammat toimintatavat

Tulevaisuuden yritys rakentaa toimintansa sellaisten tuotteiden ja palveluiden varaan, jotka pärjäävät vähähiilisessä yhteiskunnassa. Kilpailuetu syntyy liiketoiminnasta, jonka kehittämisessä on ennakoitu muuttuvaa ilmastoa ja sään ääri-ilmiöitä koko tuotantoketjussa.

Ilmastonkestävä kunta

Kunnilla on käsissään monia avaimia suureen muutokseen ja tulevaisuuteen varautumiseen. Näiden toteuttaminen vaatii kuitenkin strategista suunnittelua ja osaamista.

Tyrskyllä on paljon kokemusta ilmastostrategiatyöstä sen kaikissa vaiheissa. Tehdään yhdessä Suomen kunnista ilmastonkestäviä! Tyrskyn osaamisen ytimessä:

 • Ilmastostrategian laadintaprosessin tuki
 • Päästölaskenta
 • Tiekartta ja toteutussuunnitelma
 • Seurannan suunnittelu
 • Toteutetun strategian arviointi ja päivitys
 • Sopeutumisstrategia tai sopeutumisen integrointi ilmastostrategiaan

Projektien valmistelun ja hallinnon tuki

Strateginen työ ja strategioiden toteuttaminen vaativat resursseja. Tyrskyn asiantuntijat auttavat kaikenlaisia toimijoita menestyksekkäiden projektien valmistelussa ja niiden toteuttamisessa aina hankesuunnitelmasta loppuraporttiin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Meillä on vuosien kokemus:

 • Rahoitusinstrumenttien etsiminen
 • Suunnitelman kirjoittaminen
 • Kumppanien etsintä
 • Hankehallinto
 • Viestintä

Ole yhteydessä – aloita muutos!

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
0400 413 008

pirkko.kasanen@tyrskyconsulting.fi

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
040 879 8713