Koulutukset ja työpajat

Tyrskyn asiantuntijat kouluttavat julkisen hallinnon ja yritysten toimijoita säännöllisesti ajankohtaisista ympäristöaiheista. Koulutuksia järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja niiden pituus vaihtelee yksittäisistä luennoista päivän kestäviin tilaisuuksiin. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös työpajaosuus, jossa opittua syvennetään oman tekemisen kautta.

Esimerkiksi Vähähiilisyys -koulutuksemme on ollut hyvin suosittu.

Tyrsky järjestää ja fasilitoi työpajoja eri alojen asiantuntijoille ja sidosryhmille, kun tarkoituksena on koota yhteen tietoa ja herätellä uusia innovaatioita. Tyrsky järjestää asiantuntevasti myös muita sidosryhmätilaisuuksia.

Katipuhuu3

Katipuhuu_ryhmatyo