Noora Piila

Noora Piila

Juniorikonsultti (FM)

Juniorikonsultti Noora Piila

YHTEYSTIEDOT

noora.piila@tyrskyconsulting.fi

ASIANTUNTIJUUS

Yritysvastuu
Ympäristöjohtaminen
Kiertotalous
Kestävän liiketoiminnan kehittäminen

Noora on yritysvastuun, ympäristöjohtamisen ja kiertotalouden osaaja. Nooralla on maisterintutkinto Helsingin yliopistosta pääaineena ympäristömuutos ja -politiikka, lähitulevaisuudessa hän valmistuu myös kauppatieteiden maisteriksi ympäristöjohtamisessa. Nooralla on monipuolinen tausta kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden teemojen parissa sekä kokemusta projektityöstä ja projektien hallinnasta. Koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta Noora on kiinnostunut aidosti kestävää kehitystä tukevan yritysvastuun valjastamisesta paitsi yleistä hyvinvointia palvelevaksi voimavaraksi, myös yrityksen kilpailueduksi.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.

Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste